Competi?ii

În cadrul Centrului de Tehnologia Informa?iei se vor organiza dou? concursuri cu tematica în domeniul IT.

 

Luni 12 ianuarie, 2015, ora 10:00 va avea loc finala Concursului „Aplica?ii software pentru e-University”

 

Concursul ”Aplica?ii software pentru e-university” are în vedere realizarea de aplica?ii software de tipul e-University, adic? aplica?ii care s? îmbun?t??easc? activit??ile sau serviciile oferite studen?ilor/cadrelor didactice din mediul universitar.

Exemple de aplica?ii:

Orar (o aplica?ie cu suport online ?i/sau mobile, care s? ofere studen?ilor ?i cadrelor didactice posibilitatea de a-?i gestiona activit??ile din cadrul universit??

Catalog (o aplica?ie cu suport online ?i/sau mobile, care s? ofere studen?ilor ?i cadrelor didactice posibilitatea consult?rii notelor ?i a informa?iilor despre examene/teste/proiecte)

Caietul cadrului didactic (o aplica?ie cu suport online ?i/sau mobile, care s? ofere studen?ilor ?i cadrelor didactice posibilitatea de a-?i consulta/gestiona prezen?e, bonusuri ?i orice alte informa?ii legate de activita?ile didactice)

 

Condi?ii pentru înscrierea participan?ilor

Condi?ii generale:

  1. To?i participan?ii la concurs trebuie s? fac? parte din grupul ?int?.
  2. Acceptarea înscrierii la concurs este condi?ionat? de existen?a dosarului complet cu documentele aferente persoanelor care fac parte din grupul ?int?(Formular de înscriere, Declara?ii, Copie CI, Copie ultima diplom?, Adeverin?a de student).
  3. La înscrierea participan?ilor la concurs nu se vor face niciun fel de discrimin?ri, asigurându-se condi?iile pentru îndeplinirea obiectivului egalitate de ?anse
  4. Înscrierea la concurs se poate face doar în perioada men?ionat?.
  5. Participan?ii la concurs vor respecta regulamentul de concurs întocmit de organizatori.

    

Condi?ii specifice:

 1. Proiectele trebuie s? con?in? o aplica?ie software, înso?it? de documenta?ie
 2. Aplica?iile software trebuie s? adreseze o problem? de tipul e-university (informatizarea unui proces sau a unui serviciu din cadrul unei universit??i, sau îmbun?t??irea unei solu?ii deja existente în universitate).
 3. Documenta?ia care înso?e?te proiectul trebuie s? descrie, în detaliu, func?ionalitatea solu?iei software propuse, precum ?i o trecere în revist? a tuturor tehnologiilor, uneltelor software ?i algoritmilor utiliza?i. Deasemenea în cazul proiectelor elaborate în echip?, din documenta?ie trebuie s? reias? contribu?ia fiec?rui membru al echipei.
 4. Proiectele trebuie s? fie originale.
 5. Proiectele pot fi elaborate individual sau în echipe de maximum 3 studen?i din grupul ?int?.

Calendar:

5 ianuarie 18 ianuarie 2015

Înscrierea participan?ilor

18 ianuarie 23 ianuarie 2015

Evaluarea lucr?rilor, stabilirea finali?tilor ?i organizarea finalei.

25 ianuarie 2015

Desf??urarea evenimentului pentru evaluarea final?, anun?area câ?tig?torilor ?i acordarea premiilor

Metodologia pentru Organizarea Concursului

Download

i.    Proiectele trebuie s? con?in? o aplica?ie software, înso?it? de documenta?ie

ii.   Aplica?iile software trebuie s? adreseze o problem? de tipul e-university (informatizarea unui proces sau a unui serviciu din cadrul unei universit??i, sau îmbun?t??irea unei solu?ii deja existente în universitate).

iii. Documenta?ia care înso?e?te proiectul trebuie s? descrie, în detaliu, func?ionalitatea solu?iei software propuse, precum ?i o trecere în revist? a tuturor tehnologiilor, uneltelor software ?i algoritmilor utiliza?i. De asemenea, în cazul proiectelor elaborate în echip?, din documenta?ie trebuie s? reias? contribu?ia fiec?rui membru al echipei.

iv. Proiectele trebuie s? fie originale.

v.   Proiectele pot fi elaborate individual sau în echipe de maximum 3 studen?i din grupul ?int?.

Centrul pentru Drepturile Omului ?i Migra?ie

 Centrul de 

Negociere ?i Mediere

 Centrul de Pie?e

Financiare ?i Burse

 Centrul de

 Oratorie ?i Dezbateri

Misiunea centrului este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i în realit??ile practice ale societ??ii europene ...

Mai mult...

Urm?re?te îmbinarea no?iunilor teoretice cu dezvoltarea abilit??ilor practice ale cursan?ilor, în acest sens vom apela la cei mai buni traineri ?i speciali?ti în domeniile de interes, precum ?i la o serie de ...

Mai mult...

 Misiunea Centrului de Pie?e Financiare Interne ?i Interna?ionale este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i...

Mai mult...

 Ne propunem sa va invatam sa dezbateti. De ce sa dezbateti?

1. Majoritatea celor care iau in serios activitatea de dezbateri nu vor avea dificultati la angajare la finalul facultatii.

Mai mult...

 

Centrele sunt parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii”.

http://scoalapractica.rau.ro/

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok