Prezentare centru

 

Centrul de Tehnologia Informației și Comunicațiilor s-a constituit prin Hotărârea Senatului Universității Româno-Americane nr. 133 din data de 21.05.2014, ca parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „ȘCOALA PRACTICĂ: Inovare în învățământul superior și succes pe piața muncii”.

Scop

Centrul are ca scop dezvoltarea aptitudinilor studenților în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, stimulându-i pe aceștia să aplice cunoștințele teoretice dobândite pentru rezolvarea unor aplicații practice.

Centrul susține parteneriatul dintre mediul universitar și cel de afaceri, urmărind minimizarea discrepanțelor dintre cerere și ofertă pe piața muncii în domeniul tehnologiei informației.

Centrul coordonează angrenarea studenților în activități de cercetare științifică, urmărind implicarea acestora în proiecte și granturi, precum și în realizarea și publicarea de articole științifice.

Obiect de activitate

1. Pentru realizarea obiectului de activitate Centrul desfășoară următoarele activități:

  1. activități practice aplicative destinate studenților;
  2. activități de promovare și diseminare;
  3. activități de valorificare a rezultatelor științifice obținute prin conferințe naționale și internaționale, sesiuni de comunicări științifice, proiecte de cercetare, studii și articole publicate în reviste indexate în baze de date internaționale;
  4. activități de editare şi tipărire a unor publicații cu rol didactic sau științific;
  5. activități de promovarea a interacțiunii dintre mediul de afaceri și cel universitar;
  6. promovarea Centrului ca entitate de prestigiu în mediul academic românesc și internațional;

2. Pentru realizarea acestor activități, Centrul va putea încheia, prin Universitatea Româno-Americană, parteneriate cu actori publici și privați interesați de realizarea unor activități relevante pentru profilul științific și academic al Centrului.

3. În vederea desfășurării activității Centrului, echipele se vor întâlni în ședințe de lucru lunare sau ori de câte ori activitatea Centrului o impune. Ședințele sunt prezidate de Director, iar ședințele sunt consemnate prin procese-verbale, semnate de fiecare participant.

Centrul pentru Drepturile Omului și Migrație

 Centrul de 

Negociere și Mediere

 Centrul de Piețe

Financiare și Burse

 Centrul de

 Oratorie și Dezbateri

Misiunea centrului este de a promova educaţia şi cercetarea științifică prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic și actorii cheie implicați în realitățile practice ale societății europene ...

Mai mult...

Urmăreşte îmbinarea noţiunilor teoretice cu dezvoltarea abilităţilor practice ale cursanţilor, în acest sens vom apela la cei mai buni traineri şi specialişti în domeniile de interes, precum şi la o serie de ...

Mai mult...

 Misiunea Centrului de Piețe Financiare Interne și Internaționale este de a promova educaţia şi cercetarea științifică prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic și actorii cheie implicați...

Mai mult...

 Ne propunem sa va invatam sa dezbateti. De ce sa dezbateti?

1. Majoritatea celor care iau in serios activitatea de dezbateri nu vor avea dificultati la angajare la finalul facultatii.

Mai mult...

 

Centrele sunt parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „ȘCOALA PRACTICĂ: Inovare în învățământul superior și succes pe piața muncii”.

http://scoalapractica.rau.ro/

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok