Oracle Open Day

Oracle Open Day

  Joi, 10.11.2016, Centrul de Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor organizeaza o vizita...

Curs Introductiv in Arta Fotografiei Digitale

Curs Introductiv in Arta Fotografiei Digitale

Centrul de Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor al Universitatii Romano-Americane va invita sa...

Nominalizati Burse

Nominalizati Burse

 Metodologie concurs - Download   Nr....

Building Web and Mobile Apps with Meteor and Polymer

Building Web and Mobile Apps with Meteor and Polymer

  Vineri, 04.12.2015, v? a?tept?m la workshop-ul "Building Web and Mobile Apps with Meteor...

 • Oracle Open Day

  Oracle Open Day

  Wednesday, 02 November 2016 16:23
 • Curs Introductiv in Arta Fotografiei Digitale

  Curs Introductiv in Arta Fotografiei Digitale

  Wednesday, 16 March 2016 13:10
 • 2015-11-03 - Curs Java

  2015-11-03 - Curs Java

  Tuesday, 12 January 2016 09:23
 • Nominalizati Burse

  Nominalizati Burse

  Tuesday, 08 December 2015 08:38
 • Building Web and Mobile Apps with Meteor and Polymer

  Building Web and Mobile Apps with Meteor and Polymer

  Thursday, 03 December 2015 06:32

Home

 

 

Centrul de Tehnologia Informa?iei ?i Comunica?iilor s-a constituit prin Hot?rârea Senatului Universit??ii Româno-Americane nr. 133 din data de 21.05.2014, ca parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii”.

Scop

Centrul are ca scop dezvoltarea aptitudinilor studen?ilor în domeniul tehnologiei informa?iei ?i comunica?iilor, stimulându-i pe ace?tia s? aplice cuno?tin?ele teoretice dobândite pentru rezolvarea unor aplica?ii practice.

Centrul sus?ine parteneriatul dintre mediul universitar ?i cel de afaceri, urm?rind minimizarea discrepan?elor dintre cerere ?i ofert? pe pia?a muncii în domeniul tehnologiei informa?iei.

Centrul coordoneaz? angrenarea studen?ilor în activit??i de cercetare ?tiin?ific?, urm?rind implicarea acestora în proiecte ?i granturi, precum ?i în realizarea ?i publicarea de articole ?tiin?ifice.

Obiect de activitate

1. Pentru realizarea obiectului de activitate Centrul desf??oar? urm?toarele activit??i:

 1. activit??i practice aplicative destinate studen?ilor;
 2. activit??i de promovare ?i diseminare;
 3. activit??i de valorificare a rezultatelor ?tiin?ifice ob?inute prin conferin?e na?ionale ?i interna?ionale, sesiuni de comunic?ri ?tiin?ifice, proiecte de cercetare, studii ?i articole publicate în reviste indexate în baze de date interna?ionale;
 4. activit??i de editare ?i tip?rire a unor publica?ii cu rol didactic sau ?tiin?ific;
 5. activit??i de promovarea a interac?iunii dintre mediul de afaceri ?i cel universitar;
 6. promovarea Centrului ca entitate de prestigiu în mediul academic românesc ?i interna?ional;

2. Pentru realizarea acestor activit??i, Centrul va putea încheia, prin Universitatea Româno-American?, parteneriate cu actori publici ?i priva?i interesa?i de realizarea unor activit??i relevante pentru profilul ?tiin?ific ?i academic al Centrului.

3. În vederea desf??ur?rii activit??ii Centrului, echipele se vor întâlni în ?edin?e de lucru lunare sau ori de câte ori activitatea Centrului o impune. ?edin?ele sunt prezidate de Director, iar ?edin?ele sunt consemnate prin procese-verbale, semnate de fiecare participant.

Centrul pentru Drepturile Omului ?i Migra?ie

 Centrul de 

Negociere ?i Mediere

 Centrul de Pie?e

Financiare ?i Burse

 Centrul de

 Oratorie ?i Dezbateri

Misiunea centrului este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i în realit??ile practice ale societ??ii europene ...

Mai mult...

Urm?re?te îmbinarea no?iunilor teoretice cu dezvoltarea abilit??ilor practice ale cursan?ilor, în acest sens vom apela la cei mai buni traineri ?i speciali?ti în domeniile de interes, precum ?i la o serie de ...

Mai mult...

 Misiunea Centrului de Pie?e Financiare Interne ?i Interna?ionale este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i...

Mai mult...

 Ne propunem sa va invatam sa dezbateti. De ce sa dezbateti?

1. Majoritatea celor care iau in serios activitatea de dezbateri nu vor avea dificultati la angajare la finalul facultatii.

Mai mult...

 

Centrele sunt parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii”.

http://scoalapractica.rau.ro/

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok